Udgivelse

For at en udgivelse skal kunne ske skal der under alle omstændigheder være nogle ting, der er kommet på plads:

Der skal indhentes tilladelse fra komponist og tekstforfatter eller fra den organisation, der varetager disses rettigheder, der skal foreligge en optagelse af værket i en kvalitet, der er god nok til udgivelse og der skal skabes materiale til cover med videre. Derudover skal indspilningen anmeldes til Gramex og der skal tilføjes ISRC-koder til hvert track samt EAN-stregkode til udgivelsen som sådan.

Udgivelse på nettet

foregår ved at stille værket til rådighed for en lang række download-forretninger fordelt over hele verden. Vi har både dansk og international partner.

Klik her for mere information

Udgivelse på nettet

Kunstneren betaler de direkte omkostninger til udgivelsen men oppebærer størsteparten af de penge, der kommer ind ved salget. Der fragår, ligesom ved CD-udgivelse, nogle omkostninger til grossist- og detail-leddet samt de procenter, der tilbageholdes til komponist med videre.
Herunder en liste over nogle af de netværk, vi benytter.

Via vor danske partner:
Digitale distributører i Danmark (verdensomspændende udgivelser)

Via vor udenlandske partner:
cdbaby-netværket

×

Udgivelse på CD

sker igennem en international partner, hvor værket bliver mangfoldiggjort og sat til salg. Et antal CD'er vil blive stillet til kunstnerens rådighed.

Klik her for mere information

Udgivelse på CD

Der er selvfølgelig flere mulige medier at udgive på men for nemheds skyld har vi valgt at nøjes med at udgive på CD, enten som enkelttrack eller som album. Den metode, vi har valgt giver den bedste økonomi for kunstneren, der jo selv kommer til at betale for gildet.

Kunstneren betaler selv de direkte omkostninger, der er forbundet med udgivelsen. Til gengæld oppebærer han broderparten af de penge, der kommer ind ved salget af CD'en. Der fragår, ligesom ved netudgivelse, nogle omkostninger til grossist- og detail-leddet samt de procenter, der tilbageholdes til komponist med videre.

×

Egne eller andres værker

Hvis kunstneren selv har rettigheden til værket vil han som medlem af KODA få de komponistpenge, der på hans vegne bliver indkradset.

Klik her for mere information

Egne eller andres værker

Hvis der er tale om en cover-version, er der andre rettighedshavere. Disse eller deres repræsentanter skal give deres tilladelse til, at deres værk bliver anvendt.

Hvis du selv har rettigheden må du selv sørge for at skrabe dine komponistpenge ind. Du kan dog med fordel, ved at melde dig ind i KODA eller en organisation, der er i samarbejde med KODA, overlade det til denne at kradse pengene ind på dine vegne.

En yderligere fordel ved KODA-medlemskab er, at der vil blive kradset penge ind til dig, også når andre anvender dine værker.

×